29.-30-08.2015, Luige RV / INT + Tunnelikarika VI etapp

Võistluse algus 2015-08-29 09:00:00
Asukoht Luige keskus, Kiili vald Harjumaa
Korraldaja Tarkade Koerte Klubi (TAKO)
Kohtunik Anne Savioja
Anne Savioja, stazeerib Indrek Tirmaste
Elika Salonen
Registreerimise lõpp 2015-08-20

KAART / MAP
info:  agility@tako.ee

Orienteeruv ajakava: 
(võib muutuda vastavalt võistluste kulgemisele):
NB! osalejatel palume olla kohal hiljemalt pool tundi enne oma võistluse algust.
• Kaasa võtta kindlasti võistlusraamat (va A0) ja vaktsineerimisi tõendav dokument.

Approximate time schedule:
Please be in place for at least half an hour before the start of your class


Saturday 29.08
registration open: 8:00

8:55 - small briefing before start - common rules etc

MAIN ring:
9:00 A3 V1 agility: small 27, medium 17, large 30
10:50 A3 V2 agility: small 28, medium 17, large 30

12:50 Open V1 agility: small 32, medium 15, large 33
14:45 Open V2 agility: small 32, medium 15, large 33

16:55 A2 V1 agility: small 7, medium 1, large 5
17:35 A2 V2 agility: small 7, medium 1, large 5

18:25 A1 V1 agility: small 13, medium 3, large 13
19:25 A1 V2 agility: small 12, medium 3, large 13

Tunnels ring:
13:00 A0/A1: small 13, medium 11, large 17
         veterans: small 5, large 6
15:15 A2/A3: small , medium , large


Sunday 30.08
registration open: 8:00

8:55 - small briefing before start - common rules etc

9:00 A3 INT jumping: small 30, medium 15, large 23
10:50 A3 INT agility CACIAG: small 30, medium 15, large 23

12:45 A2 agility: small 6, large 6
13:30 A2 jumping: small 6, large 6

14:15 A1 jumping: small 9, medium 4, large 11
15:15 A1 agility: small 9, medium 4, large 11

16:30 A0 jumping: small 5, medium 5, large 8            NB!!! Judge Elika Salonen (courses from Anne Savioja)
17:15 A0 jumping: small 5, medium 5, large 8


 

EST ENG
Laupäev 29.08.15  algus 9:00
Pearingis: kohtunik Anne Savioja (FI)
А3 V1 agility - stažeerib Indrek Tirmatse
А3 V2 agility

Open - 1. agility
          
2. agility

А2 V1 agility
А2 V2 agility - stažeerib Indrek Tirmatse
А1 V1 agility - stažeerib Indrek Tirmatse
А1 V2 agility

Tunnelite ringis (algus pärast A3 jooksude lõppemist):
kohtunik Elika Salonen

A0-A1 / veteranide 1. tunnelirada
A0-A1 / veteranide 2. tunnelirada
A2-A3 tunnelirada (tunnelid)
A2-A3 tunnelirdada (agility)

Pühapäev 30.08.15  algus 9:00
kohtunik Anne Savioja (FI):

А3 RV hüpperada
А3 RV agility  CACIAg

A2 V4 agility
A2 V3 hüpperada
A1 V3 hüpperada
A1 V4 agility

A0 2 x hüpperada

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Rajal kuni 15 takistust.   NB! AG0's autasustatakse kahe raja koondtulemuse alusel 3 paremat mini, midi, maksi võistluspaari. Juhul kui ühte suurusklassi registreerib 3 või vähem osalejat, pannakse autasustamiseks suurusklasse kokku.

OPEN - Osaleda saavad kõik A1, A2 ja A3 klassides võistlevad koerad. NB! autasustatakse kahe raja koondtulemuse alusel 3 paremat mini, midi, maksi võistluspaari. Juhul kui ühte suurusklassi registreerib 3 või vähem osalejat, pannakse autasustamiseks suurusklasse kokku.

OSALEMISTASU:
TAKO liikmetele:
A1, A2, A3 - 1.start - 9 EUR, noorliige - 6.- EUR 
- Iga järgnev sama koerajuhi start (kehtib läbi kahte päeva) - 6.- EUR, noorliige - 4.- EUR
RV (HY+AG) - 18.-EUR (sama koerajuhi järgmine koer 17.-EUR)

mitteliikmetele:
A1, A2, A3 - 1.start 10.-EUR
- Iga järgnev sama koerajuhi start (kehtib läbi kahte päeva) - 8.- EUR 
RV (HY+AG) - 20.-EUR (sama koerajuhi järgmine koer 19.-EUR)

A0 - 10.-EUR (2 jooksu)
OPEN - 10.-EUR (2 jooksu)

Tunnelite karikasari 2015:  INFO
TUNNELID: - 10.-eur (2 jooksu)
NB! Tunnelikarika etapi tasud maksta sularahas kohapeal!

Lisainfo:

  • Osalemistasu tasuda Tarkade Koerte Klubi arveldusarvele EE722200221015570359 Swedbank (Saaja: Tarkade Koerte Klubi) , selgitusse märkida koerajuhi nimi ja valitud võistlused.

  • Registreerituks loetakse pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist arvelduskontole

Saturday 29.08.15       9:00
Main ring: judge Anne Savioja (FI)

А3 V1 agility - judge trainee Indrek Tirmaste
А3 V2 agility

Open - 1. agility
          2. agility

А2 V1 agility
А2 V2 agility - judge trainee Indrek Tirmaste
А1 V1 agility - judge trainee Indrek Tirmaste
А1 V2 agility

Tunnels ring: (begins after the A3
judge Elika Salonen

A0-A1 / veterans 1. tunnels course
A0-A1 / veterans 2. tunnels course
A2-A3 only tunnels
A2-A3 tunnels + weave poles + 1 contact 

Sunday 30.08.15     9:00
judge Anne Savioja (FI) :

А3 –  INT jumping
А3 –  INT agility  CACIAg

А2 –  V4  agility
А2 –  V3  jumping
А1 –  V3  jumping
А1 –  V4  agility

А0 -  2 х jumping

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. The course length up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together.

OPEN class - All dogs from A1,A2 and A3 classes can run. Jump heights are  25, 35 and 55 cm. NB! Prize giving is for both courses together.

Fees:
A1, A2, A3 - 1.start 10.-EUR
Every next start of the same handler - 8.- EUR 
INT(Jumping +Agility) - 20.-EUR (every next dog of the same handler 19.-EUR)

A0 - 10.-EUR (2 runs)
OPEN - 10.-EUR (2 runs)

Tunnels CUP 2015:  INFO
TUNNELS: 10.-EUR (2 runs)
NB! Tunnel Cup fees must be paid in cash on site.

Additional information:

  • Entry fees must be paid to the Tarkade Koerte Klubi account:
    Swedbank, SWIFT code HABAEE2X, Account number: IBAN EE722200221015570359
    Please include the name of the handler and the selected courses.

  • Deadline of registration: 20.08.2015

  • E-mail address: agility@tako.ee

 

 

 

Tulemused Autasustamine