25-26.02.2023 Agility Arenguselts võistlused ja kvalifikatsioonivõistlus Vastse-Kuustes

Võistluse algus 2023-02-25 10:00:00
Asukoht Vastse-Kuuste
Korraldaja Agility Arenguselts MTÜ
Kohtunik Rene Blank
Registreerimise lõpp 2023-02-19

AUHINNAD:

 


               

Ajakava

Laupäev
10:00 A2
12:30 A3
 
Pühapäev
10:00 A3
14:30 A1
 

EST ENG

NB! Võistlus ametlikes suurusklassides - väike mini,  mini, midi, väike maksi,  maksi.

Võistlus toimub Põlvamaal Vastse-Kuustes uues kunstmuruga soojas sisehallis.

GPS aadress: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlvamaa           GPS koordinaadid: 58.1689372,26.9355833

Kaasa võtta lemmikloomapass!

Võistluse plaan:

Laupäev

 • A2 2x agilityrada
 • A2 1x hüpperada
 • A3 1x hüpperada (kvalifikatsiooni võistlus)
 • A3 1x agilityrada (kvalifikatsiooni võistlus)
 • A3 1x agilityrada

Pühapäev

 • A3 1x agilityrada
 • A3 1x agilityrada (kvalifikatsiooni võistlus)
 • A3 1x hüpperada (kvalifikatsiooni võistlus)
 • A1 1x hüpperada
 • A1 2x agilityrada

Kõigil võistlejatel palume olla kohal oma stardist 30 minutit varem!

Iga raja autasustamine toimub peale rada ja kõigis võistlusklassides on ka päeva koondautasustamised peale viimast klassi jooksu! A3 klassis autasustame seekord koondtulemusena mõlema päeva kvalifikatsiooni radu (laupäeval 2 rada kokku ja pühapäeval 2 rada kokku).
Kui ühes suurusrühmas on vähem kui 5 koera, siis on kombineeritud autasustamine XS+S+M  ja SL+L suurusrühmas koos.

Osalemistasud - makstes kuni 20.02.2023

 • A1, A2, A3 – iga rada 8 EUR
 • A3 kõigi 6 raja jooksmisel soodushind 45€

Osalemistasud - makstes peale 20.02.2023  või võistluspaigas (kohustuslik märkida registreerimisel märkuste lahtrisse):

 • A1, A2, A3 – iga rada 10 EUR

Agility Arenguselts arvelduskonto IBAN: EE357700771002725719, SWIFT: LHVBEE22

Selgitusse märkida: koerajuhi nimi ja võistlusklass(id) ning soodustuse punktid/serdid.

NB! Registreeringute kinnitamine lõppeb 21.02.2023! Koer kinnitatakse võistlusele, kui:

 1. osavõtutasu õige summa on laekunud panka hiljemalt 20.02.2023
 2. märkuste lahtris on kirjas kinkekaartide arv, toimkonna punktide arv, tasun kohapeal, soovin arvet vms.
 3. Vastasel korral palume saata kinnituskirja hiljemalt 20.02.2023 e-postile agility.arenguselts@gmail.com (maksekorraldus,kinkekaartide arv, toimkonna punktide arv, tasun kohapeal, Stebby pileti ekraanipilt), kui kirja ei ole, siis võistleja kustutatakse nimekirjast ilma hoiatuseta.

Ootame inimesi toimkonda, info ja registreerimine SIIN! Punktide arvestus toimub elektrooniliselt, punktid aeguvad 12 kuu jooksul!

Esimest korda A1-s võistejad: 1. kirjuta märkuste lahtrisse "Võistlusraamat" 2. Saada omaniku nimi ja registreerimistunnistuse koopia (tõututel koertel vet. passi koopia) meiliaadressile: agility.arenguselts@gmail.com. Lisainfo tel: 5271414

NB! Halli kasutamise reeglid

NB! Vaktsineerimiseeskirjad

Kui VET passis puudub märge nõuetekohaste vaktsiinide kohta - koeri starti ei lubata.

Competitions are held in 5 height categories (extra small, small, medium, small large, large).

The competition will take place in the Vastse-Kuuste, in Põlva county, in the new heated agility hall with artificial grass.

GPS address: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlva county     

GPS coordinates: 58.1689372,26.9355833

All dogs must have a vet passport!

Competition plan:

Saturday, start at 10:00

 • A2 2x agility
 • A2 jumping  
 • A3 jumping
 • A3 agility 
 • A3 agility

Sunday, start at 10:00

 • A3 agility
 • A3 agility
 • A3 jumping
 • A1 jumping 
 • A1 2x agility 

Please be at the competition 30 minutes before your start!

Prize giving is held after each run and in all competition classes there will be a combined prize giving for one day. In A3 we will have the combined prize giving for qualification runs (jumping+agility on Saturday and jumping+agility on Sunday). If there is less then 5 dogs in one hightclass, the combined result will be together for XS+S+M and SL+L.

Entry fees paid until 20.02.2023

 • A1, A2, A3 – every start 8 EUR
 • A3 running all 6 courses price 45€ 

Entry fees - paid after 20.02.2023 or at competition place (required to mark in the comments box when registering):

 • A1, A2, A3 – every start 10 EUR

Agility Arenguselts account IBAN: EE357700771002725719, BIC/SWIFT: LHVBEE22

Please include: the name of the handler and the selected courses, also info about the gift cards.

NB! Competitors confirmation to event ends at 21.02.2023! Your registration will be confirmed when:

 1. correct participation fee is bank transferred latest at  20.02.20223
 2. registration comments box includes total info about the payment: gift cards, payment on spot etc.
 3. Otherwise please send a confirmation letter latest at 20.02.2023  to e-mail agility.arenguselts@gmail.com (payment confirmation screen shot, courses number covered with gift cards, payment on spot etc)without the confirmation letter the competitor will be erased from the start list without a worning.

Helpers points and registration HERE! Points are calculated electronically and are valid 12 Months starting earning!

Information: agility.arenguselts@gmail.com or +3725271414

NB! The hall usage rules

NB! Vaccination rules for competing in Estonia

Without the required certificates in VET passport, the dog will not be allowed to start.

Tulemused Autasustamine