22-23.02.2020 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes

Võistluse algus 2020-02-22 10:00:00
Asukoht Vastse-Kuuste
Korraldaja Agility Arenguselts MTÜ
Kohtunik Jaanika Lillenberg
Lidia Belyaeva
Registreerimise lõpp 2020-02-16

VÕISTLUSTE AJAKAVA/ COMPETITION SCHEDULE                                                                                   

Laupäev /Saturday

Pühapäev/ Sunday

 10:00

 A0

 10:00

 A3

 11:30

 A2

 14:45

 A1

 14:30

 A3

 18:00

 A0

Palume võistlejatel kohal olla 30 min enne oma esimest starti/ Please be at the competition site 30 minutes before your first start.

AUHINNAD:

               

EST ENG

NB! Võistlus ametlikes suurusklassides - väike mini,  mini, midi, väike maksi,  maksi.

Võistlus toimub Põlvamaal Vastse-Kuustes uues kunstmuruga soojustatud sisehallis.

GPS aadress: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlvamaa

GPS koordinaadid: 58.1689372,26.9355833

Kaasa võtta lemmikloomapass!

Algus mõlemal päeval kell 10:00

Laupäev:

A0 2x hüpperada
A2 hüpperada + 3x agililitrada 
A3  3x agilityrada + hüpperada 


Pühapäev: 

A3 Hüpperada + 3x agilityrada
A1 3x agility rada + hüpperada
A0 2x hüpperada

Kõigil võistlejatel palume olla kohal oma stardist 30 minutit varem!

A0 - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12. elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. A0 võistlusel on ainult kolm suurusklassi! Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. 

A0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel.

 

Osalemistasud - makstes kuni 17.2.2020:

NB! Sport ID-s tasumisel kindlasti saata enne tähtaega e-postile agility.arenguselts@gmail.com ekraanipilt Sport ID lehelt.

A1, A2, A3 – iga rada 8 EUR

A0 - 2 rada kokku 12 EUR

A3 kõigi 8 raja jooksmisel soodushind 56€

Osalemistasud - makstes peale 17.2.2020 või kaardiga kohapeal (kohustuslik märkida registreerimisel märkuste lahtrisse):

A1, A2, A3 – iga rada 10 EUR

A0 - 2 rada kokku 15 EUR

Agility Arenguselts arvelduskonto IBAN: EE357700771002725719, SWIFT: LHVBEE22

Selgitusse märkida: koerajuhi nimi ja võistlusklass(id).

Registreerituks loetakse osavõtutasu õige summa laekumisel või teabe olemasolul märkuste lahtris (Nt. kohapeal, sertidega, punktidega).

Ootame inimesi toimkonda, info ja registreerimine SIIN! Punktide arvestus toimub elektrooniliselt!

Vabad majutuskohad Valgemetsa Kodumajutus - 5 km hallist SIIN!

Esimest korda A1-s võistejatel palun märkida registreerumisel märkuste lahtrisse, et on vaja väljastada võistlusraamat ning saata registreerimistunnistuse koopia (tõututel koertel vet. passi koopia) meiliaadressile: agility.arenguselts@gmail.com

 

NB! Vaktsineerimiseeskirjad: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/vaktsineerimisnõuded-alates-01.01.2016.pdf

Kui VET passis puudub märge nõuetekohaste vaktsiinide kohta - koeri starti ei lubata.

Competitions are held in 5 height categories (extra small, small, medium, small large, large).

The competition will take place in the Vastse-Kuuste, in Põlva county, in the new insulated agility hall with artificial grass.

GPS address: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlva county

GPS coordinates: 58.1689372,26.9355833

All dogs must have a vet passport!

 

Start on both days at 10:00

Saturday:
A0 2x jumping 
A2 jumping + 3x agility 
A3 3x agility + jumping 
 

Sunday:
A3 jumping + 3x agility 
A1 3x agility + jumping 
A0 2x jumping

Please be at the competition 30 minutes before your start!

A0 -  unofficial competition class for dogs from 12 months of age, who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. In A0 there is only three sizes: small, medium and large! Maximum heights of jumps for large class 45cm, for medium class 30cm, for small class 20cm. The course length is up to 15 obstacles. Help can be used at the start line.

A0 prize giving is for both courses together.

 

Entry fees paid until 17.2.2020:

A1, A2, A3 – every start 8 EUR

A0 - two courses 12 EUR

A3 running all 8 courses price 56€ 

Entry fees - paid after 17.2.2020 or with card payment at competition place (required to mark in the comments box when registering):

A1, A2, A3 – every start 10 EUR

A0 - two courses 15 EUR

Valgemetsa Kodumajutus for accommodation - 5 km from the Agility hall HERE!

Agility Arenguselts account IBAN: EE357700771002725719, BIC/SWIFT: LHVBEE22

Please include: the name of the handler and the selected courses.

NB! Participation is registered if the correct sum of fee is received or if there is information in the comments box (Card payment).

NB! The Sender must cover all the payment expenses!

Information: agility.arenguselts@gmail.com

NB! Vaccination rules for competing in Estonia: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/05/vaccination-requirements-valid-since-01.01.2016.pdf

Without the required certificates in VET passport, the dog will not be allowed to start.

Tulemused Autasustamine