10.-11.06.2017 agilityvõistlus + MM võistkonna toetusvõistlus Käärikul

Võistluse algus 2017-06-10 16:00:00
Asukoht Kääriku Spordikeskus (kergejõustiku staadion)
Korraldaja Koerteklubi Säde
Kohtunik Jan Egil Eide
Kairi Raamat
Registreerimise lõpp 2017-05-29

Võistlust toetavad:

          

EST ENG

Võistlused toimuvad Kääriku Spordikeskuse kergejõustiku staadionil.          

VÕISTLUSTE AJAKAVA:

Laupäev, 10.06.2017

MM meeskonna toetusvõistlus - kohtunik Kairi Raamat:

16.30 A1–A3 ja veteranid (53 + 5 koera) -  2 agilityrada

18.30 A0 (18 koera) - 2 tunnelirada

~19.30 sööma ja sauna! :)

Pühapäev, 11.06.2017

9.00 A0 (23 koera)

    NB! A0 rajad Jan Egil Eidelt, aga hindab Jaanika Lillenberg.

10.30 A3 mini-midi (39 koera)

13.00 A3 maksi (29 koera)

15.00 A2 (13 koera)

16.45 A1 (13 koera)

NB! Palun kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti!

 

Osalemistasu:

Laupäevane MM meeskonna toetusvõistlus

Iga rada 5 EUR, maksta kohapeal sularahas.

 

Pühapäevane A0 ja ametlik võistlus

Mitteliikmele:

A1, A2, A3 – iga rada 9 EUR

A0 - 2 rada kokku 12 EUR

Säde liikmetele:

A1, A2, A3 – iga rada 8 EUR

A0 - 2 rada kokku 10 EUR

Palun tasuda MTÜ Koerteklubi Säde arvelduskontole: EE672200221041875879

Selgitusse märkida Agility võistlus, koerajuhi nimi ja valitud võistlus(ed).

Pühapäevaste võistluste eest kohapeal sularahas maksta ei saa. Täname mõistva suhtumise eest!

Registreerituks loetakse pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist Säde arvelduskontole.

Registreerimine lõpeb 29.05.2017!

 

Küsimuste korral: info@koerteklubi.ee

 

MITTEAMETLIKE VÕISTLUSTE INFO

Laupäevased MM võistkonna toetusvõistlused:

A1-A3 võistlus koosneb kahest agilityrajast. Osaleda saavad varem ametlikult võistelnud koerad. Tõkete kõrgused vastavalt mini, midi ja maksi klassis 30, 40 ja 60 cm. Autasustatakse kahe raja kokkuvõttes eraldi kolme suurusklassi kolme parimat võistluspaari.

Veteranid jooksevad A1-A3 radu, tõkete kõrgused vastavalt 20, 30 ja 40 cm. Autasustatakse kahe raja kokkuvõttes 3 parimat võistluspaari, suurusklasse eraldi ei arvestata.

A0 tunneliradadel saavad võistelda koerad alates 8. elukuust, kes ei ole varem ametlikel võistlustel osalenud. Rajad on kujundatud võistlemist alustavatele võistluspaaridele mõeldes. Autasustatakse kahe raja kokkuvõttes eraldi kolme suurusklassi kolme parimat võistluspaari.

Pühapäevased A0 võistlused:

A0 - hüpperajad koertele alates 12. elukuust, kes pole veel ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Rajal kuni 15 takistust. Tõkete maksimaalsed kõrgused vastavalt mini, midi ja maksi klassis 20, 30 ja 45 cm. Stardis võib kasutada abi. A0 autasustamine kahe raja kokkuvõttes eraldi kolmes suurusklassis.

Competitions will take place at athletics stadium at Kääriku Sports Center.

PLAN AND ORDER OF COMPETITIONS:

Saturday, 10.06.2017

Unofficial competition to support Estonian WC team, judge Kairi Raamat:

16.30 A1–A3 and veterans (54 + 5 dogs)

18.30 A0 (18 dogs)

Sunday, 11.06.2017

9.00 A0 (24 dogs) 

    NB! A0 courses from Jan Egil Eide, but Jaanika Lillenberg will be judging.

10.30 A3 mini-midi (39 dogs)

13.00 A3 maxi (29 dogs)

15.00 A2 (12 dogs)

16.45 A1 (13 dogs)

 

Entry fees:

Saturday's unofficial competition to support Estonian WC team

5 EUR a course, can be paid only in cash on the spot.

 

Sunday's A0 and official competition

A1, A2, A3 – every start 9 EUR

A0 - two courses 12 EUR

Entry fees must be paid to MTÜ Koerteklubi Säde account: EE672200221041875879, AS Swedbank, BIC/SWIFT: HABAEE2X 

Please include: agility competition, the name of the handler and the selected courses.

NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

NB! Cash payments for Sunday's copmpetitions are not possible on the spot. Thank you for your understanding!

End of registration 29.05.2017!

 

Additional information: info@koerteklubi.ee

 

 

 

 

 

INFORMATION ABOUT UNOFFICIAL COMPETITIONS

Saturday's unofficial competition to support Estonian WC team:

A1-A3 competitions (2 agility courses) are for all the dogs who have competed officially. Jumping heights are 30, 40 and 60 cm for mini, midi and maxi class. Prize giving will be separately for mini, midi and maxi dogs, results of two courses will be combined.

Veterans run A1-A3 courses, but jumping hights are 20, 30 and 40 cm. Prize giving will be together for all sizes, results of two courses will be combined.

A0 tunnel competition is for dogs from 8 month of age, who have not participated in official competitions.  Prize giving will be separately for mini, midi and maxi dogs, results of two courses will be combined.

 

 

Sunday's A0 competition:

A0 - jumping courses for dogs from 12 months of age, who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. The course length is up to 15 obstacles. Maximum height of jumps for maxi class is 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together separately for mini, midi and maxi dogs.
Tulemused Autasustamine