13-14.05.23 ViLe agilityvõistlused

Võistluse algus 2023-05-13 10:00:00
Asukoht Leola 69, Viljandi
Korraldaja ViLe
Kohtunik Marleen Haeneefstingels
Marleen Haeneefstingels, stažöör Keida Raamat
Registreerimise lõpp 2023-05-07

Ajakava / Time tabel: 

Laupäev / Saturday: 
10:00 A1 ailityrada
11:25 A1 hüpperajad
13:30 A3 

Pühapäev / Sunday:
10:00 A3
14:00 A2
17:20 A0   

                  Open photo

EST ENG

          

 

Kohtunik: Marleen Haeneefstingels, Belgia

Laupäev:

A1 2x agilityrada
A1 2x hüpperada (viimast rada stazeerib Keida Raamat)

A3 2x hüpperada (esimest rada stazeerib Keida Raamat)
A3 2x agilityrada 
 

Pühapäev:

A3 3x agilityrada
A2 2x agilityrada 
A2 2x hüpperada (viimast rada stazeerib Keida Raamat)
A0 2x hüpperada

 

Ootame abilisi toimkonda!

Toimkonna tabel

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Iga raja autasustamine toimub peale rada ja kõigis võistlusklassides on ka päev koondautasustamised peale viimast klassi jooksu! 
Kui ühes suurusrühmas on vähem kui 3 koera, siis on kombineeritud koondautasustamine. 

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Vaktsineerimise nõuded

Osalemistasud:
mitteliikmetele:
A1, A2, A3 -
Iga rada 8.- EUR 
A3 kõigi 7 raja jooksmisel soodushind 55€

A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Vile ja Aktiivi liikmetele:

A1, A2, A3:
Iga rada 7.- EUR
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida võistlustasu.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist ViLe arvelduskontole.

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Rajal on kuni 16 takistust. Stardis on lubatud abilise kasutamine. Tõkete kõrgused on väikeminidel 10 cm, minidel 20 cm, mididel 30 cm, väikemaksidel 35 cm, maksidel 45 cm.

      

Judge: Marleen Haeneefstingels, Belgium

​Saturday:

A1 2x agility
A1 2x jumping (on the last course trainee Keida Raamat)
A3 2x jumping (on the first course trainee Keida Raamat)
A3 2x agility ​

Sunday:

A3 3x agility
A2 2x agility
A2 2x jumping (on the last course trainee Keida Raamat)
​A0 2x jumping

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Prize giving is held after each run and in all competition classes there will be a combined prize giving for one day. If there is less then 3 dogs in one hightclass, the combined result will be together.

Your dog has to have a valid vaccination against rabies, canine distemper, parvovirus infection and hepatitis.

Vaccination requirements

Fees:

A1, A2, A3 
Every start  8.- EUR 
Running all 7 starts in A3 gives a special price 55€
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include: "competition fee" and the name of the handler.  

It is also possible to pay in cash on the spot.

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. The course lengths is up to 16 obstacles (only jumps and tunnels). Help can be used at the start. Maximum height of jumps for extra small dogs 10 cm, for small dogs 20 cm, for medium dogs 30 cm, for small large dogs 35 cm and for large dogs 45 cm. NB! Prize giving is for both courses together.

Tulemused Autasustamine