3-4.09.2022 Vile agilityvõistlused

Võistluse algus 2022-09-03 10:00:00
Asukoht Leola 69, Viljandi
Korraldaja ViLe
Kohtunik Lidija Belajeva
Registreerimise lõpp 2022-08-28

Ajakava / Time table: 

Ajakava: 

Laupäev / Saturday: 
10:00 A2
13:30 A3
16:00 A0

Pühapäev / Sunday:
10:00 A3
13:30 A1 

                                

EST ENG

        

 

Võistlus toimub naturaalmuruga platsil!

Kohtunik: Lidia Belyaeva, Läti 

Laupäev:

A2 1x hüpperada
A2 3x agilityrada
A3 2x agilityrada
A3 1x hüpperada
A0 2x hüpperada

Pühapäev:

A3 1x hüpperada 
A3 2x agilityrada 
A1 2x agilityrada
A1 2x hüpperada

Ootame abilisi toimkonda!

Toimkonna tabel

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Autasustamine toimub peale igat rada ja kõigis võistlusklassides on ka päev koond autasustamised! Kui ühes suurusrühmas on vähem kui 3 koera, siis on kombineeritud autasustamine XS+S ja SL+L suurusrühmas koos.

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Vaktsineerimise nõuded

Osalemistasud:
mitteliikmetele:
A1, A2, A3 -
Iga rada 8.- EUR 
A3 kõigi 6 raja jooksmisel soodushind 45€

A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Vile ja Aktiivi liikmetele:

A1, A2, A3:
Iga rada 7.- EUR
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida võistlustasu.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist ViLe arvelduskontole.

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Rajal on kuni 16 takistust. Stardis on lubatud abilise kasutamine. Tõkete kõrgused on väikeminidel 10 cm, minidel 20 cm, mididel 30 cm, väikemaksidel 35 cm, maksidel 45 cm.

A0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel.

             

 

Competition is held on a natural grass field!

Judge: Lidia Belyaeva, Latvia

​Saturday:

A2 1x jumping
A2 3x agility
A3 2x agility 
A3 1x jumping
A0 2x jumping

Sunday:

A3 1x jumping
A3 1x agility
A1 2x agility
​A1 2x jumping

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Prize giving is held after each run and in all competition classes there will be a combined prize giving for one day. If there is less then 3 dogs in one hightclass, the combined result will be together for XS+S and SL+L.

Your dog has to have a valid vaccination against rabies, canine distemper, parvovirus infection and hepatitis.

Vaccination requirements

Fees:

A1, A2, A3 
Every start  8.- EUR 
Running all 6 starts in A3 gives a special price 45€
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include: "competition fee" and the name of the handler.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. The course lengths is up to 16 obstacles (only jumps and tunnels). Help can be used at the start. Maximum height of jumps for extra small dogs 10 cm, for small dogs 20 cm, for medium dogs 30 cm, for small large dogs 35 cm and for large dogs 45 cm. NB! Prize giving is for both courses together.

Tulemused Autasustamine