5-6.03.22 Vile agilityvõistlus

Võistluse algus 2022-03-05 10:00:00
Asukoht Vastse-Kuuste
Korraldaja ViLe
Kohtunik Keida Raamat
Reetta Pirttikoski
Registreerimise lõpp 2022-02-28

Ajakava / Time table: 

Laupäev / Saturday: 

10:00 A0
11:00 A2
15:00 A3

Pühapäev / Sunday: 

  9:00 A3
12:30 A1

A1 viimast rada hindab Stefi Praakli. The last course of A1 will be judged by Stefi Praakli.
Autasustamine toimub pärast igat jooksu. Kõigis klassides on ka koondautasustamine. Prize giving is after each course and in every class will also be a combaind prize giving.

Võistlused toimuvad kooskõlas Eesti Vabariigi valituse piirangutega.

The competitions are held in accordance with the restrictions of the Government of the Republic of Estonia.

Registreerimisel esitada:                                                                At registration you will need:
lemmikloomapass                                                                            pet passport
võistlusraamat                                                                                 competition book
covid tõend                                                                                      covid sertficate
 

Võistlust sponsoreerivad:  

 

EST ENG

               No description available.     

Kohtunik: Reetta Pirttikosiki, Soome

A0 rajad Reetta Pirttikoski, hindab: Keida Raamat

Laupäev:

A0 2x hüpperada
A2 2x hüpperada
A2 2x agilityrada
A3 2x agilityrada
A3 1x hüpperada

Pühapäev:
(sõltuvalt osalejate arvust, algus kell 09:00 või 10:00)

A3 1x hüpperada 
A3 2x agilityrada 
A1 2x agilityrada
A1 2x hüpperada

Ootame abilisi toimkonda!

Toimkonna tabel

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Vaktsineerimise nõuded

Osalemistasud:
mitteliikmetele:

A1, A2, A3 -
Iga rada 8.- EUR 
A3 kõigi 6 raja jooksmisel soodushind 45€
A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Vile ja Aktiivi liikmetele:

A1, A2, A3:
Iga rada 7.- EUR
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida võistlustasu.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist ViLe arvelduskontole.

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Rajal on kuni 16 takistust. Stardis on lubatud abilise kasutamine. Tõkete kõrgused on väikeminidel 10 cm, minidel 20 cm, mididel 30 cm, väikemaksidel 35 cm, maksidel 45 cm.

A0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel.

     No description available.

 

Judge: Reetta Pirttikoski, Finland

A0 courses by Retta Pirttakoski, judged by Keida Raamat

​Saturday:

A0 2x jumping
A2 2x jumping
A2 2x agility
A3 2x agility 
A3 1x jumping

Sunday:

A3 1x jumping
A3 1x agility
A1 2x agility
​A1 2x jumping

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Your dog has to have a valid vaccination against rabies, canine distemper, parvovirus infection and hepatitis.

Vaccination requirements

Fees:

A1, A2, A3 
Every start  8.- EUR 
Running all 6 starts in A3 gives a special price 45€
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include: "competition fee" and the name of the handler.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. The course lengths is up to 16 obstacles (only jumps and tunnels). Help can be used at the start. Maximum height of jumps for extra small dogs 10 cm, for small dogs 20 cm, for medium dogs 30 cm, for small large dogs 35 cm and for large dogs 45 cm. NB! Prize giving is for both courses together.

Tulemused Autasustamine