4-5.12.2021 Vile agility võistlus Vastse-Kuustes

Võistluse algus 2021-12-04 10:00:00
Asukoht Vastse-Kuuste
Korraldaja ViLe
Kohtunik Indrek Tirmaste
Keida Raamat
Registreerimise lõpp 2021-11-28

Meil on väga, väga kurb teatada, et Jocke Tangfelt ei jõua homseks Eestisse, tema lend tühistati ja ta ei saa selle tõttu tulla. Õnneks on Indrek Tirmaste nõus meile appi tulema ja teil on endiselt võimalus joosta Jocke Tangfeldi radu, mida hindab Indrek Tirmaste. Vabandame väga kogu segaduse pärast!
 
We are very, very sad to announce that Jocke Tangfelt will not arrive in Estonia tomorrow, his flight has been canceled and he will not be able to come because of it. Fortunately, Indrek Tirmaste is willing to help us and you still have the opportunity to run the courses of Jocke Tangfeld, which is judged by Indrek Tirmaste. We apologise for the inconvenience!
 
Ajakava/Timetable:
Laupäev/Saturday
A0 10:00
A2 11:30
A3 16:00
 
Pühapäev/Sunday:
A3 10:00
A1 14:00
A0 18:00

Võistlused toimuvad kooskõlas Eesti Vabariigi valituse piirangutega.

The competitions are held in accordance with the restrictions of the Government of the Republic of Estonia.

Võistlust sponsoreerivad: 

                  Open photo    Open photo    Open photoEST ENG

Kohtunik: Jocke Tangfelt, Rootsi

A1 rajad Jocke Tangfelt, hindab: Indrek Tirmaste, Eesti
A0 rajad Joke Tangfelt, hindab: Keida Raamat

Laupäev:
(algus kell 10:00)

A0 2x hüpperada
A2 3x agilityrada
A2 1x hüpperada
A3 1x hüpperada
A3 2x agilityrada
 

Pühapäev:
(sõltuvalt osalejate arvust, algus kell 09:00 või 10:00)

A3 2x agilityrada 
A3 1x hüpperada 
A1 2x hüpperada
A1 2x agilityrada
A0 2x hüpperada

Ootame abilisi toimkonda!

Toimkonna tabel

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

 

Halli sisenemisel toimub COVid passi kontroll.
Lisaks rakendame seoses Valituse kehtestatud piirangutega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks järgnevaid ohutusmeetmeid:
• Palume osalejatel võimalusel viibida hallist väljas nii palju kui võimalik.
• Hallis sees kehtib 2+2 reegel ja palume sellest kinni pidada.
Võimalusel hoidke koeri autos, mitte sees puuris.
• Võistlusel osalejal, rajaga tutvumisel ja võistlussoorituse väliselt, hallis viibimisel on maski kandmine rangelt soovituslik.
• Vähimagi haiguskahtluse puhul palume võistlusele mitte tulla.
Aitäh mõistva suhtumise eest ning ootame teid ????

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Vaktsineerimise nõuded

Osalemistasud:
mitteliikmetele:

A1, A2, A3 -
Iga rada 8.- EUR 
A3 kõigi 6 raja jooksmisel soodushind 45€
A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Vile ja Aktiivi liikmetele:

A1, A2, A3:
Iga rada 7.- EUR
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida võistlustasu.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist ViLe arvelduskontole.

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Rajal on kuni 16 takistust. Stardis on lubatud abilise kasutamine. Tõkete kõrgused on väikeminidel 10 cm, minidel 20 cm, mididel 30 cm, väikemaksidel 35 cm, maksidel 45 cm.

A0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel.

Judge: Jocke Tangfelt, Sweden

A1 courses by Jocke Tangfelt, judged by Indrek Tirmaste, Estonia
A0 courses by Jocke Tangfelt, judged by Keida Raamat

​Saturday:
(competiton starts at 10:00)

A0 2x jumping
A2 3x agility
A2 1x jumping
A3 1x jumping
A3 2x agility 
 

Sunday: 
(competition starts at 09:00 or 10:00 depending on the number of participants)

A3 2x agility 
A3 1x jumping 
A1 2x jumping
A1 2x agility
A0 2x jumping

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Dear competitors.

1. We will check COVID Passport
2. You need to wear mask when inside hall, except when running your run.
3. If possible please keep your dogs in the car.
4. Inside hall 2+2 m rule
5. If you are sick please stay home.

Your dog has to have a valid vaccination against rabies, canine distemper, parvovirus infection and hepatitis.

Vaccination requirements

Fees:

A1, A2, A3 
Every start  8.- EUR 
Running all 6 starts in A3 gives a special price 45€
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include: "competition fee" and the name of the handler.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. The course lengths is up to 16 obstacles (only jumps and tunnels). Help can be used at the start. Maximum height of jumps for extra small dogs 10 cm, for small dogs 20 cm, for medium dogs 30 cm, for small large dogs 35 cm and for large dogs 45 cm. NB! Prize giving is for both courses together.

Tulemused Autasustamine