06.12.14, Heimtali

Võistluse algus 2014-12-06 10:00:00
Asukoht Heimtali hobusekasvandus, Viljandimaa
Korraldaja ViLe
Kohtunik Svetlana Zolotnikova
Registreerimise lõpp 2014-11-30

EST ENG

Eksami algus: 10:00 - kohtunik Svetlana Zolotnikova (EE)
A1 agility radadel stažöör: Solvita Slišane, Läti

 

10:30 A0 
hüpperada
hüpperada

11:30 A1
hüpperada
agilityrada
agilityrada

12:30 A2 
agilityrada
agilityrada
hüpperada

14:00 OPEN 
hüpperada (avalik)
agilityrada

OPEN - Osaleda saavad kõik A1, A2 ja A3 klassides võistlevad koerad. NB!Autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel.

OPEN hüpperaja joonis avalikustatakse ilma numbriteta pärast registreerimise lõppu ürituse feacebooki lehel. Kõigil osalejatel on võimalus tungida kohtuniku mõttemaailma ja arvata ära tema rada. Enda versioon kohtuniku rajast tuleb anda toimkonna lauda enne OPEN radade ehituse algust. Eriauhind kõige sarnasema raja ära arvajale!

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Rajal kuni 15 takistust. 
AG0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Osalemistasud:
mitteliikmetele:
A1, A2 - 1.start 9.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start - 7.- EUR 
A0 ja OPEN üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Vile ja Aktiiv liikmetele:
A1, A2, A3 - 1.start - 8.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start  - 6.- EUR
A0 ja OPEN üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole 221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida koerajuhi nimi ja valitud võistlused.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõt tasu laekumist ViLe arvelduskontole.

Info: vileinfo@gmail.com

Beginning: 10:00 - judge Svetlana Zolotnikova (EE)
A1 agility courses trainee: Solvita Slišane, Latvia
 

10:30 A0 
jumping
jumping

11:30 A1
jumping
agility
agility

12:30 A2 
agility
agility
jumping

14:00 OPEN 
jumping
agility

OPEN class - All dogs from A1,A2 and A3 classes can run. Jump heights are  25, 35 and 55 cm. NB! Prize giving is for both courses together.

OPEN jumping course plan will be public after registration (without numbers) on facebook page of the event. All participants have the opportunity to break into the judge's mind and guess her course. Your course plan must be given to the registration table before OPEN course construction. Prize will be given to the person who guesses the track closest to the judges.

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. The course length up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together.

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Fees:
A1, A2 - 1.start 9.- EUR
every next start of the same handler - 7.- EUR 
A0 ja OPEN one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include the name of the halndler and the selected courses.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

Information: vileinfo@gmail.com

Tulemused Autasustamine