EI TOIMU! 19-20.12.2020 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes

Võistluse algus 2020-12-19 10:00:00
Asukoht 19-20.12.2020 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes
Korraldaja Agility Arenguselts MTÜ
Kohtunik Jaanika Lillenberg
Sari Mikkilä
Registreerimise lõpp 2020-12-13

AUHINNAD:

                

Seoses Valituse kehtestatud piirangutega rakendame koroonaviiruse leviku tõkestamiseks järgnevaid ohutusmeetmeid:

 • Palume osalejatel võimalusel viibida hallist väljas nii palju kui võimalik.
 • Hallis sees kehtib 2+2 reegel ja palume sellest kinni pidada.
 • Võimalusel hoidke koeri autos, mitte sees puuris, nii on võistlusel osalejatel rohkem põrandapinda ning kergem distantsi hoida.
 • Pealtvaatajatel on tulenevalt Valitsuse korraldustest maski kandmine kohustuslik.
 • Sportlastel rajaga tutvumisel ja võistlussoorituse väliselt hallis viibimisel on maski kandmine rangelt soovituslik.
 • Peske sageli käsi sooja vee ja seebiga.
 • Hallis on olemas desinfitseerimisvahendid, palume neid kasutada.
 • Samuti palume jälgida maskide kasutamise head tava ning pärast igakordset maski katsumist käed desinfitseerida.
 • Vähimagi haiguskahtluse puhul palume võistlusele mitte tulla.

Omalt poolt teeme kõik, et võistlus sujuks võimalikult mugavalt
Võistlusklassid ei alusta enne ajakavas olevat aega.
Halli piisav tuulutus on tagatud ventilatsioonisüsteemi abil, mis vahetab kogu halli õhu välja iga 2 tunni tagant.

Olgem terved!

EST ENG

Kohtunik:

Võimalusel: Sari Mikkilä, Soome

Muul juhul: Stefi Praakli, Eesti

NB! Võistlus ametlikes suurusklassides - väike mini,  mini, midi, väike maksi,  maksi.

Võistlus toimub Põlvamaal Vastse-Kuustes uues kunstmuruga soojustatud sisehallis.

GPS aadress: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlvamaa

GPS koordinaadid: 58.1689372,26.9355833

Kaasa võtta lemmikloomapass!

Laupäev:Võistluse esialgne plaan:

A0 ja Veteranid 2x hüpperada
A2 hüpperada + 3x agililitrada
A3 3x agilityrada + hüpperada 

Pühapäev: 

A3 Hüpperada + 3x agilityrada
A1 3x agility rada + hüpperada
A0 ja Veteranid 2x hüpperada

NB! Peale registreerimise lõppu võib ajakava muutuda, täpsustame hiljemalt teisipäevaks 15.12, sh kas A3 suurusklassid jooksevad koos või eraldi.

Kõigil võistlejatel palume olla kohal oma stardist 30 minutit varem!

A0 - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12. elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. A0 võistlusel on ainult kolm suurusklassi! Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. Veteranid - mitteametlik võistlusklass koertele alates 7. eluaastast. Veteranid jooksevad A0 radu oma suurusrühmade lõpus. A0 ja Veteranide autasustamine eraldi kahe raja koondtulemuse alusel.

Osalemistasud - makstes kuni 14.12.2020:

NB! Sport ID-s tasumisel kindlasti saata enne tähtaega e-postile agility.arenguselts@gmail.com ekraanipilt Sport ID lehelt.

A1, A2, A3 – iga rada 8 EUR

A0 ja Veteranid- 2 rada kokku 12 EUR

A3 kõigi 8 raja jooksmisel soodushind 56€

Osalemistasud - makstes peale 14.12.2020 või kaardiga kohapeal (kohustuslik märkida registreerimisel märkuste lahtrisse):

A1, A2, A3 – iga rada 10 EUR

A0 ja Veteranid - 2 rada kokku 15 EUR

Agility Arenguselts arvelduskonto IBAN: EE357700771002725719, SWIFT: LHVBEE22

Selgitusse märkida: koerajuhi nimi ja võistlusklass(id).

Registreerituks loetakse osavõtutasu õige summa laekumisel või teabe olemasolul märkuste lahtris (kinkekaartide arv, toimkonna punktide arv, tasun kohapeal).

Ootame inimesi toimkonda, info ja registreerimine SIIN! Punktide arvestus toimub elektrooniliselt!

Vabad majutuskohad Valgemetsa Kodumajutus - 5 km hallist SIIN!

Esimest korda A1-s võistejatel palun märkida registreerumisel märkuste lahtrisse, et on vaja väljastada võistlusraamat ning saata registreerimistunnistuse koopia (tõututel koertel vet. passi koopia) meiliaadressile: agility.arenguselts@gmail.com

NB! Halli kasutamise reeglid

 

NB! Vaktsineerimiseeskirjad: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/vaktsineerimisnõuded-alates-01.01.2016.pdf

Kui VET passis puudub märge nõuetekohaste vaktsiinide kohta - koeri starti ei lubata.

Competitions are held in 5 height categories (extra small, small, medium, small large, large).

The competition will take place in the Vastse-Kuuste, in Põlva county, in the new insulated agility hall with artificial grass.

GPS address: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlva county

GPS coordinates: 58.1689372,26.9355833

All dogs must have a vet passport!

Start on both days at 10:00

Saturday:

A0 and Veterans 2x jumping 
A2 jumping + 3x agility 
A3 3x agility + jumping 
 

Sunday:
A3 jumping + 3x agility 
A1 3x agility + jumping 
A0 and Veterans 2x jumping

NB! Schedule can be change after registration is finished, not later than 15.12, also if A3 all height categories run together or separetly.

Please be at the competition 30 minutes before your start!

A0 -  unofficial competition class for dogs from 12 months of age, who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. In A0 there is only three sizes: small, medium and large! Maximum heights of jumps for large class 45cm, for medium class 30cm, for small class 20cm. The course length is up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. Veterans - unofficial competition class for dogs from 7 years of age. Veterans will compete on A0 courses after A0 dogs in the same size.

A0 and Veterans prize giving is held separately for both courses together.

 

Entry fees paid until 14.12.2020:

A1, A2, A3 – every start 8 EUR

A0 and Veterans - two courses 12 EUR

A3 running all 8 courses price 56€ 

Entry fees - paid after 14.12.2020 or with card payment at competition place (required to mark in the comments box when registering):

A1, A2, A3 – every start 10 EUR

A0 and Veterans - two courses 15 EUR

Valgemetsa Kodumajutus for accommodation - 5 km from the Agility hall HERE!

Agility Arenguselts account IBAN: EE357700771002725719, BIC/SWIFT: LHVBEE22

Please include: the name of the handler and the selected courses.

NB! Participation is registered if the correct sum of fee is received or if there is information in the comments box (Gift cards amount, Paying in the spot).

NB! The Sender must cover all the payment expenses!

Information: agility.arenguselts@gmail.com

NB! The hall usage rules

 

NB! Vaccination rules for competing in Estonia: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/05/vaccination-requirements-valid-since-01.01.2016.pdf

Without the required certificates in VET passport, the dog will not be allowed to start.

Tulemused Autasustamine