VÕISTLUS ON EDASI LÜKATUD/ COMPETITION IS POSTPONED! Agility võistlused Vastse-Kuustes k. Svetlana Zolotnikova

Võistluse algus 2020-03-21 10:00:00
Asukoht Vastse-Kuuste
Korraldaja Agility Arenguselts MTÜ
Kohtunik Jaanika Lillenberg
Svetlana Zolotnikova
Registreerimise lõpp 2020-03-15

Dear competitors!
Due to the special situation established by the Republic of Estonia, the planned competition on 21-22.03.2020 in Vastse-Kuuste will be canceled. Already paid entry fees will be refunded!

Teade võistlejatele!
Seoses Eesti Vabariigi kehtestatud eriolukorraga jääb ära 21-22.03.2020 planeeritud võistlus Vastse-Kuustes. Juba makstud võistlustasud tagastatakse!

AUHINNAD:

               

 

EST ENG

NB! Võistlus ametlikes suurusklassides - väike mini,  mini, midi, väike maksi,  maksi.

Võistlus toimub Põlvamaal Vastse-Kuustes uues kunstmuruga soojustatud sisehallis.

GPS aadress: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlvamaa

GPS koordinaadid: 58.1689372,26.9355833

Kaasa võtta lemmikloomapass!

Algus mõlemal päeval kell 10:00

Laupäev:

A1  hüpperada + 2x agililitrada 
A3  3x agilityrada + hüpperada 


Pühapäev: 

A3 Hüpperada + 3x agilityrada
A2 2x agility rada + hüpperada
A0 2x hüpperada

Kõigil võistlejatel palume olla kohal oma stardist 30 minutit varem!

Kui A3 klassi registreerub rohkem kui 60 võistlejat, siis toimub SL/L  suurusklasside võistlus eraldi.

A0 - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12. elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. A0 võistlusel on ainult kolm suurusklassi! Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. 

A0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel.

 

Osalemistasud - makstes kuni 16.3.2020:

NB! Sport ID-s tasumisel kindlasti saata enne tähtaega e-postile agility.arenguselts@gmail.com ekraanipilt Sport ID lehelt.

A1, A2, A3 – iga rada 8 EUR

A0 - 2 rada kokku 12 EUR

A3 kõigi 8 raja jooksmisel soodushind 56€

Osalemistasud - makstes peale 16.3.2020 või kaardiga kohapeal (kohustuslik märkida registreerimisel märkuste lahtrisse):

A1, A2, A3 – iga rada 10 EUR

A0 - 2 rada kokku 15 EUR

Agility Arenguselts arvelduskonto IBAN: EE357700771002725719, SWIFT: LHVBEE22

Selgitusse märkida: koerajuhi nimi ja võistlusklass(id).

Registreerituks loetakse osavõtutasu õige summa laekumisel või teabe olemasolul märkuste lahtris (Nt. kaardiga, toimkonna punktidega).

Ootame inimesi toimkonda, info ja registreerimine SIIN! Punktide arvestus toimub elektrooniliselt!

Vabad majutuskohad Valgemetsa Kodumajutus - 5 km hallist SIIN!

Esimest korda A1-s võistejatel palun märkida registreerumisel märkuste lahtrisse, et on vaja väljastada võistlusraamat ning saata registreerimistunnistuse koopia (tõututel koertel vet. passi koopia) meiliaadressile: agility.arenguselts@gmail.com

 

NB! Vaktsineerimiseeskirjad: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/vaktsineerimisnõuded-alates-01.01.2016.pdf

Kui VET passis puudub märge nõuetekohaste vaktsiinide kohta - koeri starti ei lubata.

Competitions are held in 5 height categories (extra small, small, medium, small large, large).

The competition will take place in the Vastse-Kuuste, in Põlva county, in the new insulated agility hall with artificial grass.

GPS address: Agility Arenguselts, Vastse-Kuuste, Põlva county

GPS coordinates: 58.1689372,26.9355833

All dogs must have a vet passport!

 

Start on both days at 10:00

Saturday:
A1 jumping + 2x agility 
A3 3x agility + jumping 
 

Sunday:
A3 jumping + 3x agility 
A2 2x agility + jumping 
A0 2x jumping

Please be at the competition 30 minutes before your start!

If there is registered more than 60 dogs in category A3, then SL/L competition take place separately.

A0 -  unofficial competition class for dogs from 12 months of age, who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. In A0 there is only three sizes: small, medium and large! Maximum heights of jumps for large class 45cm, for medium class 30cm, for small class 20cm. The course length is up to 15 obstacles. Help can be used at the start line.

A0 prize giving is for both courses together.

 

Entry fees paid until 16.2.2020:

A1, A2, A3 – every start 8 EUR

A0 - two courses 12 EUR

A3 running all 8 courses price 56€ 

Entry fees - paid after 16.3.2020 or with card payment at competition place (required to mark in the comments box when registering):

A1, A2, A3 – every start 10 EUR

A0 - two courses 15 EUR

Valgemetsa Kodumajutus for accommodation - 5 km from the Agility hall HERE!

Agility Arenguselts account IBAN: EE357700771002725719, BIC/SWIFT: LHVBEE22

Please include: the name of the handler and the selected courses.

NB! Participation is registered if the correct sum of fee is received or if there is information in the comments box (Card payment).

NB! The Sender must cover all the payment expenses!

Information: agility.arenguselts@gmail.com

NB! Vaccination rules for competing in Estonia: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/05/vaccination-requirements-valid-since-01.01.2016.pdf

Without the required certificates in VET passport, the dog will not be allowed to start.

Tulemused Autasustamine