25-26.05.2019 Agility Arenguselts võistlused Lohkvas

Võistluse algus 2019-05-25 10:00:00
Asukoht Lohkva
Korraldaja Agility Arenguselts MTÜ
Kohtunik Elika Lass
Jaanika Lillenberg
Registreerimise lõpp 2019-05-19

AUHINNAD:

                  

Ajakava / Time tabel:
Laupäev / Saturday:
10:00 - A0
11:10 - A2
13:20 - A3

Pühapäev / Sunday:
10:00 - A3
12:30 - A1
14:50 - A0

EST ENG

NB! Võistlus ametlikes suurusklassides - mini, midi, maksi.

Võistlus toimub õues kunstmuruväljakul - Tartumaal, Lohkvas

GPS: 58.371302, 26.795444

Kohtunik: Elika Lass, Eesti,

 A0 Jaanika Lillenberg

Algus mõlemal päeval kell 10:00

Laupäev:

A0 2x hüpperada
A2 hüpperada + 2x agililitrada 
A3 2x agilityrada + hüpperada

Pühapäev:

A3 hüpperada + 2x agilityrada
A1 2x agility rada + hüpperada
A0 2x hüpperada

Kõigil võistlejatel palume olla kohal oma stardist 30 minutit varem! 

Kui A3 maxi klassi registreerub vähem kui 15 koera, toimuvad A3 kõigi suurusklasside jooksud koos.

A0 - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12. elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 25cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. 

A0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel.

 

Osalemistasud - makstes kuni 20.05.2019:

A1, A2, A3 – iga rada 8 EUR

A0 - 2 rada kokku 12 EUR

Osalemistasud - makstes peale 20.05.2019 või kaardiga kohapeal (kohustuslik märkida registreerimisel märkuste lahtrisse):

A1, A2, A3 – iga rada 10 EUR

A0 - 2 rada kokku 15 EUR

 

Agility Arenguselts arvelduskonto IBAN: EE357700771002725719, SWIFT: LHVBEE22

Selgitusse märkida: koerajuhi nimi ja võistlusklass(id).

Registreerituks loetakse osavõtutasu õige summa laekumisel või teabe olemasolul märkuste lahtris (Nt. kaardiga, toimkonna punktidega).

Ootame inimesi toimkonda, info ja registreerimine SIIN! Punktide arvestus toimub elektrooniliselt!

Esimest korda A1-s võistejatel palun märkida registreerumisel märkuste lahtrisse, et on vaja väljastada võistlusraamat ning saata registreerimistunnistuse koopia (tõututel koertel vet. passi koopia) meiliaadressile: agility.arenguselts@gmail.com

 

NB! Vaktsineerimiseeskirjad: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/vaktsineerimisnõuded-alates-01.01.2016.pdf

Kui VET passis puudub märge nõuetekohaste vaktsiinide kohta - koeri starti ei lubata.

NB! Only official classes: small, medium, large.

The competition will take place outside on artificial grass - in Tartu county, Lohkva.

GPS: 58.371302, 26.795444

Judge: Elika Lass, Estonia

A0 Jaanika Lillenberg

Start on both days at 10:00

Saturday:
A0 2x jumping 
A2 jumping + 2x agility 
A3 2x agility + jumping 

Sunday: 
A3 jumping + 2x agility 
A1 2x agility + jumping 
A0 2x jumping

Please be at the competition 30 minutes before your start! 

NB! If in A3 Large will register less than 15 dogs, then all A3 classes run together.

A0 -  unofficial competition class for dogs from 12 months of age, who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 25cm. The course length is up to 15 obstacles. Help can be used at the start line.

A0 prize giving is for both courses together.

 

Entry fees paid until 20.05.2019:

A1, A2, A3 – every start 8 EUR

A0 - two courses 12 EUR

Entry fees - paid after 20.05.2019 or with card payment at competition place (required to mark in the comments box when registering):

A1, A2, A3 – every start 10 EUR

A0 - two courses 15 EUR

 

Agility Arenguselts account IBAN: EE357700771002725719, BIC/SWIFT: LHVBEE22

Please include: the name of the handler and the selected courses.

NB! Participation is registered if the correct sum of fee is received or if there is information in the comments box (Card payment).

NB! The Sender must cover all the payment expenses!

Information: agility.arenguselts@gmail.com

NB! Vaccination rules for competing in Estonia: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/05/vaccination-requirements-valid-since-01.01.2016.pdf

Without the required certificates in VET passport, the dog will not be allowed to start.

Tulemused Autasustamine