17-18.11.18 Vile agility võistlus Vaste-Kuustes

Võistluse algus 2018-11-17 10:00:00
Asukoht Vaste-Kuuste, Põlvamaa
Korraldaja ViLe
Kohtunik Indrek Tirmaste
Stefi Praakli
Registreerimise lõpp 2018-11-11

Ajakava / Time table:
 
Laupäev / Saturday:
10:00 A0
11:00 A1
12:45 A3 SL/L
14:15 A3 XS/S/M
 
Pühapäev / Sunday:
10:00 A0
10:45 A3 SL/L
12:15 A3 XS/S/M
14:00 A2

EST ENG

Kohtunikud: Indrek Tirmaste ja Stefi Praakli (Eesti)

Laupäev:

A0 2x hüpperada (Stefi)
A1 hüpperada (Stefi) + 2x agililitrada (Indrek)
A3 SL/maksi 2x agilityrada + hüpperada (Indrek)
A3 XS/mini/midi hüpperada + 2x agilityrada (Stefi)

Pühapäev: 

A0 2x hüpperada (Stefi)
A3 SL/maksi hüpperada + 2x agilityrada (Stefi)
A3 XS/mini/midi 2x agilityrada + hüpperada (Indrek)
A2 hüpperada + 2x agility rada (Indrek)

 

Ootame abilis toimkonda!

Toimkonna tabel

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Osalemistasud:
mitteliikmetele:

A1, A2, A3 -
1.start 9.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start - 7.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Vile ja Aktiivi liikmetele:

A1, A2, A3:
1.start - 8.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start  - 6.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida koerajuhi nimi ja valitud võistlused.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist ViLe arvelduskontole.

XS (koerad turjakõrgusega kuni 28cm) ja SL (koerad turjakõrgusega 43-50cm) suurusrühmas võistlemine on mitteametlik, tulemusi ei kanta võistlusraamatusse. Autasutamine toimub XS suurusrühmal koos mini klassiga ja SL suurusrühmal koos maksi klassiga.
Tõkete kõrgused XS 10-20cm, SL 40-50cm

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. 

AG0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel

Võistlusete registreerimisel kinnitavad osalejad, et on lugenud ja aktsepteerivad  Agility halli kasutamise reegleid 

Judges: Indrek Tirmaste, Stefi Praakli (Estonia)

Saturday:
A0 2x jumping (Stefi Praakli)
A1 jumping (Stefi Praakli) + 2x agility (Indrek Tirmaste)
A3 SL/large 2x agility + jumping (Indrek Tirmaste)
A3 XS/small/medium jumping + 2x agility (Stefi Praakli)

Sunday:
A0 2x jumping (Stefi Praakli)
A3 SL/large jumping + 2x agility (Stefi Praakli)
A3 XS/small/medium 2x agility + jumping (Indrek Tirmaste)
A2 jumping + 2x agility (Indrek Tirmaste)

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Fees:

A1, A2, A3 - 1.start 9.- EUR
every next start of the same handler - 7.- EUR (applies through two days)
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include the name of the halndler and the selected courses.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

XS (dogs under 28cm) ja SL (dogs between 43-50cm) size classes are unofficial, the results will not be entered to your competition book. Prizegiving will be together for XS & small and SL & large.
Jump hights in XS 10-20cm, SL 40-50cm

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. The course length up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together.

By registration to the competition the participants are confirming that have read and accepted  The Agility hall Usage rules 

Tulemused Autasustamine