02-03.09.17 Viljandi agility võistlus + MM toetusvõistlus

Võistluse algus 2017-09-02 10:00:00
Asukoht Riia mnt 91, Viljandi
Korraldaja ViLe
Kohtunik Jurate Miliunaite
Marta Miil
Svetlana Kreslina
Registreerimise lõpp 2017-08-27

AJAKAVA / TIME TABLE

Laupäev / Saturday:
10:00 A1
11:30 A2
13:00 A3 mini/midi
15:30 A3 maksi

11:00 A0

Pühapäev / Sunday:
09:00 A3 mini/midi
12:00 A3 maksi
14:45 A2
16:00 A1

12:30 Algajate tunnelid
14:00 A1-A3 open, veteranid

EST ENG
     

Laupäev:
Kohtunik: Svetlana Kreslina (Läti)

PLATS 1  
A1 agilityrada  
A1 hüpperada  
A2 hüpperada A0 2x hüpperada
A2 agilityrada  
A3 2x agilityrada mini/midi               
A3 hüpperada mini/midi  
A3 hüpperada maksi  
A3 2x agilityrada maksi  

Pühapäev:
Kohtunik: Jurate Miliunaite (Leedu)

PLATS 1 PLATS 2 MM võistkonna toetusvõistlus
A3 hüpperada mini/midi                
A3 2x agilityrada mini/midi  
A3 2x agilityrada maksi              A0 tunnelid 
A3 hüpperada maksi A1-A3 ja veteranide hüppe ja agilityrada
A2 hüpperada  
A2 agilityrada  
A1 agilityrada  
A1 hüpperada  

 

​NB! Maksimaalselt 300 ametlikku starti päevas!

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Osalemistasud:
mitteliikmetele:

A1, A2, A3 -
1.start 9.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start - 7.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

MM võistkonna toetusvõistlused 5€ rada, maksta kohapeal sularahas!

Vile ja Aktiivi liikmetele:
A1, A2, A3:
1.start - 8.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start  - 6.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Mitteametlikud võistlused 5€ rada, maksta kohapeal sularahas!

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida koerajuhi nimi ja valitud võistlused.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist ViLe arvelduskontole.

Laupäeval autasustatake A3 klassis iga rada eraldi ning koondarvestus toimub kolme raja kokkuvõttes.

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. 

AG0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel

MM võistkonna toetusvõistlused:
A0 tunneli radadel saavad võistelda koerad alates 8. elukuust, kes ei ole varem ametlike võistlustel osalenud. Rajad on kujundatud mõeldes alles alustatvatle võistluspaaridele. Autasustatakse eraldi kolme suurusklassi kolme parimat võistluspaari.
A1-A3 võistlus koosneb agility- ja hüpperajast. Võistelda võivad koerad, kes on varem ametlikult võistelnud. Tõkete kõrgused: 30, 40 ja 60cm. Autasustatakse eraldi kolme suurusklassi kolme parimat võistluspaari.
Veteranid jooksevad A1-A3 radu, tõkete kõrgused 20, 30 ja 40cm. Autasustatakse 3 parimat võistluspaari, suurusklasse eraldi ei arvestata.

Saturday:
Judge: Svetlana Kreslina

FIELD 1 FIELD 2
A1 agility  
A1 jumping  
A2 jumping A0 2x jumping
A2 agility  
A3 2x agility small/medium              
A3 jumping small/medium  
A3 jumping large  
A3 2x agility large  

Sunday:
Judge: Jurate Miliunaite 

 FIELD 1 FIELD 2 
A3 jumping small/medium              
A3 2x agility small/medium  
A3 2x agility large       A0 tunnels
A3 jumping large A1-A3 ja veteran jumping and agility
A2 jumping  
A2 agility  
A1 agility  
A1 jumping

Maximum 300 official starts per day!

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Fees:

A1, A2, A3 - 1.start 9.- EUR
every next start of the same handler - 7.- EUR (applies through two days)
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Unofficial tunnel and open competitions 5€ a course. Can be paid only in cash on the spot.

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include the name of the halndler and the selected courses.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

On Saturday is prize giving for A3 class each course seperetly and combaind for 3 courses together.

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. The course length up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together.

Sunday unofficial competition to support Estonian WC team:
A0 tunnel competition - dogs from 8. month of age, who have not participated in official competitions. Prize giving is for both courses together.

A1-A3 competition - all dogs who have officially competed. Two agility courses. Jump hights 30, 40 and 60cm. Prize giving is for both courses together.

Veterans run A1-A3 courses, but jump hights are 20,30 and 40cm. Prize giving for two courses and all hights together.

Information: vileinfo@gmail.com

Tulemused Autasustamine