13-14.05.2017 Viljandi CACIAg, MM ja EO võistkonna toetusvõistlused

Võistluse algus 2017-05-13 09:00:00
Asukoht Riia mnt 91, Viljandi
Korraldaja ViLe
Kohtunik Ede Brand
Elika Lass
Rolli Schiltz
Tiina Jürjo
Registreerimise lõpp 2017-05-07

AJAKAVA / TIME TABLE (NB! Pühapäeval plats 2 ajakava muudetud / The schedule for sunday ring 2 has been modified):

Laupäev / Saturday:
Plats 1
09:00 A1
11:30 A2
14:00 A3

Plats 2
11:00 Paarid / Pairs
12:30 Algajad / Beginners

Pühapäev / Sunday:

Plats1
09:00 A3 RV / INT
12:30 A3 agility
14:00 A2
15:30 A1
17:20 A0

Plats 2
12:30 A0 tunnelid
14:30 A1-A3 + veteranid

EST ENG
     

Laupäev:

PLATS 1 PLATS 2 EO võistkonna toetusvõistlus
A1 hüpperada Open paaride võistlus
A1 2x agilityrada  
A2 2x agilityrada Algajate hüpperajad
A2 hüpperada  
A3 hüpperada                      
A3 2xagilityrada  

Pühapäev:

PLATS 1 PLATS 2 MM võistkonna toetusvõistlus
A3 RV hüpperada                       
A3 RV agilityrada  
A3 agilityrada                                 A0 tunnelid 
A2 2x agilityrada A1-A3 ja veteranide hüppe ja agilityrada
A1 2x agilityrada  
A0 2x hüpperada  

 

​NB! Maksimaalselt 300 ametlikku starti päevas!

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Osalemistasud:
mitteliikmetele:

A1, A2, A3 -
1.start 9.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start - 7.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Mitteametlikud võistlused 5€ rada, maksta kohapeal sularahas!

Vile ja Aktiivi liikmetele:
A1, A2, A3:
1.start - 8.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start  - 6.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Mitteametlikud võistlused 5€ rada, maksta kohapeal sularahas!

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida koerajuhi nimi ja valitud võistlused.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõtutasu laekumist ViLe arvelduskontole.

Laupäeval autasustatake A3 klassis iga rada eraldi ning koondarvestus toimub kolme raja kokkuvõttes.

Pühapäeval RV võistlusel saavad osaleda ainult FCI tõutunnistusega koerad. RV võistlust autasustatakse hüppe- ja agilityraja koondtulemuste alusel.

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. 

AG0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel

EO võistkonna toetusvõistlus:
Open paarivõistlusel võivad osaleda kõik üle 18 kuused koerad. Ühe raja peale ehitatakse mõlemale paarilisele erinev rada, tõkked võivad korduda. Paaris olevad koerad peavad olema samast suurusklassist ja jooksevad üksteise järel. Arvesse läheb kahe koera ühine aeg. Võistlus koosneb ühest agility ja ühest hüpperajast.

Algajad on koerad kes ei ole veel võistelnud või võistlevad A1 klassis. Hüpperajad koosnevad ainult tõketest ja tunnelitest ning on koostatud mõeldes võistlemist alles alustavatele koertele. 

MM võistkonna toetusvõistlused:
A0 tunneli radadel saavad võistelda koerad alates 8. elukuust, kes ei ole varem ametlike võistlustel osalenud. Rajad on kujundatud mõeldes alles alustatvatle võistluspaaridele. Autasustatakse eraldi kolme suurusklassi kolme parimat võistluspaari.
A1-A3 võistlus koosneb kahest agilityrajast. Vistelda võivad koerad, kes on varem ametlikult võistelnud. Tõkete kõrgused: 30, 40 ja 60cm. Autasustatakse eraldi kolme suurusklassi kolme parimat võistluspaari.
Veteranid jooksevad A1-A3 radu, tõkete kõrgused 20, 30 ja 40cm. Autasustatakse 3 parimat võistluspaari, suurusklasse eraldi ei arvestata.

 

Saturday:

Official courses  Unofficial courses
A1 jumping Open pairs competition (jumping, agility)
A1 2x agility  
A2 2x agility                     Beginners jumping 2 courses
A2 jumping  
A3 jumping             
A3 2x agility  

Sunday:

Official courses Unofficial courses
A3 INT jumping               
A3 INT agility  
A3 agility                                  A0 tunnels
A2 2x agility A1-A3 and veterans 2 agility courses
A1 2x agilityjumping  
A0 2x jumping  

​Maximum 300 official starts per day!

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Fees:

A1, A2, A3 - 1.start 9.- EUR
every next start of the same handler - 7.- EUR (applies through two days)
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Unofficial competitions 5€ a course. Can be paid only in cash on the spot.

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include the name of the halndler and the selected courses.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

On Saturday is prize giving for A3 class each course seperetly and combaind for 3 courses together.

Prize giving for INT competitions is for both courses together.

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. The course length up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together.

Saturday unofficial competition to support Estonian EO team:
Open pair competition. All dogs over 18 months old. Two seperated courses are build on one track. The pair must be in same height category. Dogs run after eachother and their joint time will be measured. Competiton consists of one jumping and one agility course. NB! Prize giving is for both courses together.

Beginner’s class - for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. The course length up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together.

Sunday unofficial competition to support Estonian WC team:
A0 tunnel competition - dogs from 8. month of age, who have not participated in official competitions. Prize giving is for both courses together.

A1-A3 competition - all dogs who have officially competed. Two agility courses. Jump hights 30, 40 and 60cm. Prize giving is for both courses together.

Veterans run A1-A3 courses, but jump hights are 20,30 and 40cm. Prize giving for two courses and all hights together.

Information: vileinfo@gmail.com

Tulemused Autasustamine