23-24.07 Kuressaare Agilityvõistlus

Võistluse algus 2016-07-23 10:00:00
Asukoht Kuressaare
Korraldaja Koerteklubi Aktiiv
Kohtunik Indrek Tirmaste
Jari Suomalainen
Registreerimise lõpp 2016-07-17

Võistlust toetab:

Sponsor
 

AJAKAVA / TIME TABLE:

Laupäev / Saturday:
10:00 A3                 10:00 A0
14:30 A2                 14:30 Tunnelid A0-A1 / Veteranid
16:30 A1                 16:30 Tunnelid A2-A3

Pühapäev / Sunday:
10:00 A3                 10:00 A0
13:00 A2
14:15 A1
 

EST ENG

23.07.16 LAUPÄEV:

Asukoht: Kuressaare Linnastaadion. Staadioni 6, Kuressaare

Plats I. Kohtunik Jari Suomalainen

10:00 

A3 2x agilityrada ja 1x hüpperada
A2 1x hüpparada ja 2x agilityrada
A1 2x agilityrada ja 1x hüpperada

Plats II. Kohtunik Indrek Tirmaste

A0 2x hüpperada
Tunnelite karikasari A0/A1 ja veteranid 2 rada
Tunnelite karikasari A2/A3 2 rada

 

24.07.2016 PÜHAPÄEV:

Asukoht: Kuressaare Titeranna muru plats (Staadioni 6 kõrval)

Plats I. Kohtunik Jari Suomalainen

10:00

A3 2x agilityrada
A2 2x agilityrada
A1 2x agilityrada

Plats II. Kohtunik Indrek Tirmaste

A0 2x hüpperada

Ametlike klasside startide limiit on 300 starti päevas!

A0 on võistlusklass algajatele. Tegemist on mitteametliku võistlusega koertele alates 12. elukuust, kes pole ametlikel võistlustel osalenud. 
Rajal kasutatakse takistustena hüppeid ja tunneleid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel kuni 45 cm, mididel kuni 30cm, minidel kuni 20cm. Rajal kuni 15 takistust.
A0 võistlusel võib osaleja kasutada stardis abilist.
Autasustatakse kahe raja kokkuvõttes.

Tunnelite võistlus on heategevuslik võistlus Eesti Agility meeskonna toetuseks Maailmameistrivõistlustel Hispaanias. 
Koerad on jagatud kolme võistlusklassi:
- algajad - võivad osaleda koerad alates 8. elukuust, kes ei võistle veel A2-s
- edasijõudnud – võivad osaleda koerad, kes võistlevad A2-s ja A3-s
- veteranid - võivad osaleda (aga ei pea) koerad alates 7. eluaastast (jooksevad algajate klassi radu). Veteranidel on arvestus kõigi suurusrühmade peale kokku.

Võistlus koosneb kahest rajast: 
- 1. rada - ainult tunnelid
- 2. rada - algajatel/veteranidel tunnelid. Edasijõudnutel tunnelid, kott, üks kontakttakistus kohtuniku valikul ja slaalom

Koer võib ühel etapil osaleda vaid ühes võistlusklassis.
Registreeruda saab kahele rajale korraga.
Koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud.
Osalustasu makstakse kohapeal sularahas.

 

Osalemistasud:

A1, A2, A3 esimene koerajuhi start 9 €, iga järgnev sama koerajuhi start 7 €.
A0 2 rada 12 €.
Tunnelid 10 € kaks rada (maksta kohapeal sularahas).

 

Sodushind Aktiiv, Vile ja Saarlaste Agilityklubi liikmetele:
A1, A2, A3 esimene start 8 €, iga järgnev sama koerajuhi start 6 €, A0 2 rada 10 €

 

Lisainfo:

Osalemistasu tasuda MTÜ Koerteklubi Aktiiv arvelduskontole EE242200221026222308 (saaja: MTÜ Koerteklubi Aktiiv).
Selgitusse märkida koerajuhi nimi ja valitud võistlused. Registreerituks loetakse koer pärast registreerimist ja osavõtutasu laekumist Koerteklubi Aktiiv arvelduskontole.

Lisainfo: emaili kairi.raamat@gmail.com või helista +372 5648 8043

Võistlust toetab Kuressaare Linnavalitsus.

23.07.16 SATURDAY:

Location: Kuressaare Town Stadion. Staadioni 6, Kuressaare

Ring I. Judge Jari Suomalainen

10:00 

A3 2x agility and 1x jumping
A2 1x jumping and 2x agility
A1 2x agility and 1x jumping

Ring II. Judge Indrek Tirmaste

A0 2x jumping
Tunnel competition A0/A1 and veteran tunnels 2 courses
Tunnel competition A2/A3 2 courses

 

24.07.2016 SUNDAY:

Location: Kuressaare Town Beach natural grass field (Next to Staadioni 6)

Ring I. Judge Jari Suomalainen

10:00

A3 2x agility
A2 2x agility
A1 2x agility

Ring II. Indrek Tirmaste

A0 2x jumping

Official classes have a limit of 300 starts a day!

A0 is unofficial beginners class for dogs from 12 months of age, who have not competed in official classes. The course contains only jumps and tunnels, maximum 15 obstacles.
Jump hights for large 45cm, medium 30cm and small 20cm. Help can be used on the startline.
Prize giving is for both courses together.

Tunnel competition is unofficial competition for the benefit of Estonian agility team in FCI Agility WC in Spain. 
There are three different classes:
- beginners - dogs from 8th months of age, who have not competed in A2 yet.
- advanced class – dogs competing in A2 and A3.
- veterans - dogs from age of 7 years (running the same courses as beginners). The prize giving for veterans is to all three hight       categories together.

Tunnel competition consits of two courses: 
- 1st course - only tunnels
- 2nd course - beginners/veterans only tunnels. Advanced class tunnels, one contact obstacle and waive poles.

Dog can compete only in one class.
Registration can be done only for both courses together.
Dogs must be microchiped and vacinated.
Entry fee for tunnel competition must be paid on site in cash.

 

Registration fees:

A1, A2, A3 first start for handler 9 €, every next start of the same handler 7 €.
A0 2 courses 12 €.
Tunnels 2 courses 10 € (to be paid in cash on site).

Additional information:

Entry fees can be paid to MTÜ Koerteklubi Aktiiv account EE242200221026222308 Swedbank.
Please write to the payment info the name of the handler and selected courses.

Contact: Kairi Raamat, email: kairi.raamat@gmail.com or call at +372 5648 8043

 

Tulemused Autasustamine