14-15.05.2016 Viljandi + RV võistlus + tunnelite karikasarja I etapp

Võistluse algus 2016-05-14 09:00:00
Asukoht Riia mnt 91, Viljandi
Korraldaja ViLe
Kohtunik Kaisa Tsäro
Kaisa Tsäro, rada Veronika Herendylt
Keida Tirmaste
Veronika Herendy (HU)
Registreerimise lõpp 2016-05-08

AJAKAVA / TIME TABLE:

Laupäev / Saturday:
A0 9:00
A1 10:30
A2 13:00
A3 15:30
A2/A3 tunnelid 13:30 

Pühapäev / Sunday:
A3 RV 9:00
A3 12:30
A2 14:30 
A1 16:00 
A0 17:30 
A0/A1/Vet tunnelid 14:00

EST ENG

Mõlemal päeval alustame võistlusega kell 09:00

Ühel päeval maksimaalne ametlike startide (A1,A2,A3) arv on 250 

Kohtunik: Veronika Herendy, Ungari
A0 rajad teeb Veronika Herendy, hindab: Kaisa Tsäro.
Tunnelite kohtunik edasijõudnutel Keida Tirmaste, algajatel ja veteranidel Kaisa Tsäro.

Ootame abilisi toimkonda! https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t-4l5za2ondQ9xIIIarAKCpPKpjfurgf0naAoeBUEoI/edit#gid=0

Laupäev:

A0 2x hüpperada
A1 hüpperada
A1 2x agilityrada
A2 2x agilityrada
A2 h
üpperada
A3 2x agilityrada

Teisel platsil Tunnelite karikasarja edasijõudnute võistlus (A2-A3) enne A3 ametlikke radu.

Pühapäev:

A3 RV võistlus
A3 agilityrada
A2 2x agilityrada
A1 2x agilityrada
A0 2x hüpperada

Teisel platsil Tunnelite karikasarja algajate võistlus (A0-A1) pärast A3 ametikku võistlust.

A0 - algajate klass - mitteametlik võistlusklass koertele alates 12.elukuust, kes pole seni ametlikel võistlustel osalenud. Rajal ainult hüppetakistused ja tunnelid. Hüpete maksimaalne kõrgus on maksidel 45cm, mididel 30cm, minidel 20cm. Stardis võib kasutada abi. Rajal kuni 15 takistust. 

AG0 autasustamine kahe raja koondtulemuse alusel

RV võistluse autassustamine toimub hüppe- ja agilityraja koondtulemuste põhjal. CACIAG antakse agilityraja tulemuste põhjal. Tõutud koerad RV võistlusel võistelda ei saa.

Palume võistlejatel kohal olla vähemalt pool tundi enne oma starti.

Kaasa võtta lemmikloomapass.

Osalemistasud:
mitteliikmetele:
A1, A2, A3 -
1.start 9.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start - 7.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 7.- EUR, kaks rada - 12.- EUR

Tunnelite võistlus, kaks rada 10.- EUR (maksmine ainult kohapeal)

Vile ja Aktiivi liikmetele:
A1, A2, A3 -
1.start - 8.- EUR
Iga järgnev sama koerajuhi start  - 6.- EUR (soodustus kehtib läbi kahe päeva)
A0 üks rada - 6.- EUR, kaks rada - 10.- EUR

Osalemistasu maksta ViLe arvelduskontole EE042200221048012554 - Saaja: MTÜ Vile, selgitusse märkida koerajuhi nimi ja valitud võistlused.

Registreerituks loetakse koer pärast registreerimislehe esitamist ja osavõt tasu laekumist ViLe arvelduskontole.

Start of the competition on both days at 09:00 

Limit (A1, A2, A3) is 250 starts per day

Judge: Veronika Herendy, Hungary
A0 courses are designed by Veronika Herendy, judging: Kaisa Tsäro, Estonia.
Tunnel competition judge: Keida Tirmaste and Kaisa Tsäro.

Saturday::

A0 2x juming
A1 jumping
A1 2x agility
A2 2x agility
A2 jumping
A3 2x agility

On the second field: tunnel competition for A2-A3 dogs (before A3 official courses)

Sunday:

A3 INT: jumping + agility (CACIAG)
A3 agility

A2 2x agility
A1 2x agility
A0 2x jumping

On the second field: tunnel competition for A0-A1 dogs (after A3 official courses)

A0 -  beginner’s class - unofficial competition class for dogs from 12 months of age, or who have not participated in official competitions. The course contains only jumps and tunnels. Maximum heights of jumps for maxi class 45cm, for midi class 30cm, for mini class 20cm. The course length up to 15 obstacles. Help can be used at the start line. NB! Prize giving is for both courses together.

Price giving for INT copmetition is for jumping and agility together. CACIAG is given to the winners of agility course. Mixed breeded dogs cant participate on INT competition.

You need to be at the competition site 30 minutes before your start.

Fees:

A1, A2, A3 - 1.start 9.- EUR
every next start of the same handler - 7.- EUR (applies through two days)
A0 one course - 7.- EUR, both courses - 12.- EUR

Tunnel competition, two courses 10.- EUR (payment only in cash)

Entry fees can be paid to the MTÜ ViLe account - Swedbank SWIFT CODE: HABAEE2X IBAN: EE042200221048012554. Please include the name of the halndler and the selected courses.  NB! The Sender must cover all the expenses connected with the payment!

It is also possible to pay in cash on the spot.

Information: vileinfo@gmail.com

Tulemused Autasustamine